Vách ngăn phòng,vách ngăn văn phòng,vach ngan van phong,vach ngan di dong,vách ngăn di động
TIN TỨC Các kỹ thuật khác

Làm ổ cho cá đẻ khi bị động về diện tích ao ương

Những con số sau đây có thể giúp ích cho các bạn khi tính toán: Tỷ lệ trứng nở thành cá bột thường bị hao hụt 60 - 75% (100 trứng thường chỉ nở được 25 - 40 con cá bột), không nên ương cá bột trong ao với mật độ dày quá 15.000 con/100m2.

 

Để tính toán diện tích khung bèo cần làm ổ cho cá đẻ (ký hiệu x) bạn cần biết tổng số trứng dự kiến cá đẻ ra (a), số trứng sẽ bám vào một giá thể làm ổ đẻ (b) và số lượng giá thể cần có trong 1m2 (c). Sử dụng công thức: X = a/bc. Ví dụ: 1m2 thường có khoảng 180 cây bèo, mỗi cây bèo thường có 700 trứng bám. Vì vậy để chuẩn bị cho mỗi con cá mẹ nặng 1,5kg cần phải chuẩn bị: 200.000/180 x 700 = 1,6m2 khung bèo. 

NNVN, 4/2/2004