Phụ phẩm tôm nâu: Nguyên liệu thức ăn tiềm năng cho tôm thẻ chân trắng

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức thay thế bột cá tối ưu bằng 85% phụ phẩm tôm nâu (BSPR) giúp cải thiện tăng trưởng, tăng khả năng sử dụng thức ăn và tỷ lệ sống cao của tôm thẻ chân trắng.

Tính đồng bộ lột xác và tần suất lột xác cao khi tôm sử dụng thức ăn có chứa phụ phẩm tôm nâu
Tính đồng bộ lột xác và tần suất lột xác cao khi tôm sử dụng thức ăn có chứa phụ phẩm tôm nâu

Thiết lập thử nghiệm cho tôm sử dụng thức ăn chứa phụ phẩm tôm nâu

Chế độ ăn đối chứng với bột cá và hai chế độ ăn thử nghiệm thay thế 50 và 100% bột cá bằng phụ phẩm tôm nâu (BSPR) được thực hiện trong 39 ngày để đánh giá tác động của BSPR đối với tỷ lệ sống, tăng trưởng, tần suất lột xác, thành phần hóa học thô của mô cơ, hoạt động của enzyme tiêu hóa và mức độ hemocyanin ở tôm thẻ chân trắng. Thức ăn thử nghiệm được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng của tôm thẻ chân trắng. Tất cả các chế độ ăn thử nghiệm được xây dựng tương tự nhau về mức protein tiêu hóa và năng lượng, giả sử hệ số tiêu hóa protein và năng lượng biểu kiến là 86,2% và 81,5% đối với BSPR.

Kết quả nghiên cứu thức ăn chứa phụ phẩm tôm nâu

Kết quả cho thấy tỷ lệ sống cao và tốc độ tăng trưởng cao của tôm khi được thay thế bột cá bằng sản phẩm phụ tôm nâu. Thành phần thô của mô cơ tôm không thay đổi về hàm lượng độ ẩm, protein và lipid. Những kết quả chỉ ra rằng BSPR cung cấp các chất dinh dưỡng cân bằng, dễ tiếp nhận và tốc độ tăng trưởng tăng lên không ảnh hưởng đến thành phần mô cơ.

Tính ngon miệng của thức ăn và thành phần thức ăn đóng vai trò trung tâm trong công thức thức ăn. Nó có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến mức tiêu thụ thức ăn và cuối cùng là hiệu suất tăng trưởng của các loài nuôi. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy tôm tiếp cận và bắt đầu ăn thức ăn có chứa BSPR tốt như chế độ ăn dựa trên bột cá ở cả hai chế độ thử nghiệm cho thấy việc bổ sung BSPR vào chế độ ăn uống dường như không ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thức ăn của tôm.

Tôm ở chế độ ăn có chứa BSPR cho thấy tính đồng bộ lột xác cao hơn và tần suất lột xác cao hơn đáng kể. Một phần lớn của BSPR bao gồm vỏ, chitin hoặc các chất khác có trong cấu trúc protein-chitin có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổng hợp lớp vỏ mới và do đó hỗ trợ quá trình lột xác ở tôm. Ngoài ra, kết quả cho thấy không có bất kỳ ảnh hưởng nào của chế độ ăn đối với mức độ haemocyanin (protein vận chuyển oxy đi khắp cơ thể của một số động vật không xương sống), nồng độ haemocyanin trong nghiên cứu này nằm trong phạm vi điển hình đối với L. vannamei.

Việc sử dụng hiệu quả các chất dinh dưỡng phụ thuộc vào hoạt động cân bằng của các enzym tiêu hóa trong và ngoài tế bào. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung BSPR vào chế độ ăn không ảnh hưởng nhiều hoặc kích thích các hoạt động của enzym tiêu hóa chính trong tuyến ruột giữa của tôm. Theo đó, tăng trưởng của tôm ở mức BSPR cao hơn không phụ thuộc vào hoạt động của enzyme tiêu hóa

Khoa Thủy sản sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one